Početna strana > O sistemu za centralno usisavanje prašine DuoVac

Mreža sistema za centralno usisavanje prašine DuoVac

Sve cevi i njihovi dodaci proizvedeni su od 100% PVC (belo) materijala po normama kvaliteta ASTM (American Society for Testing and Materials) koji regulišu proizvode posvećene isključivo ovoj oblasti (centralno usisavanje). Sa unutrašnje strane su tako obradjene, da garantuju maksimalni protok vazduha a samim tim i efikasno funkcionisanje celog sistema.

Nemogućnost začepljenja cevne mreže

Eventulno začepljenje cevne mreže je jedno od najčešćih pitanja koje nam postavljaju klijenti, jer razumljivo, postoji bojazan da prilikom dugogodišnjeg korišćenja sistema dodje do opstrukcije u cevnoj mreži. Višedecenijsko iskustvo i vrhunski stručnjaci su učinili sve kako bi se izbegla ova neprijatnost na sledeći način:

Sama cevna mreža je sastavljena od antistatičkog materijala čija je unutrašnja površina tako obradjena i glatka da je gubitak snage svega 4% na 100m dužine, što dovoljno govori o njihovom kvalitetu. Apsolutno se zabranjuje, za izvodjenje instalacione mreže, upotreba druge vrste cevi koje imaju drugu namenu (za kanalizaciju, vodu i itd.)

Sve cevi kao i cevni dodaci (kolena, račve itd.) se perfektno uklapaju u jednu celinu, tako da praktično ne postoji nikakva mogućnost da na sastavima dodje do eventualnog nagomilavanja prašine, dlačica i druge nečistoće.

Prilikom sečenja cevi jako je važno da se seku pod pravim uglom i za tu svrhu naši instalateri koriste specijalni nož kojim je moguće postići maksimalan rezultat. U slučaju krupnijih predmeta postoje praktično dva "filtera".Jedan je veličina otvora koja se nalazi na dodacima (razne četke itd) koji je manji u odnosu na cevi, a drugi je taj što se na svakoj utičnici sa unutrašnje strane (u zidu) obavezno postavlja takozvano uzano koleno TUY-99 čija je svrha da zaustavi sve veće premete. Ukoliko predmet ipak prodje to koleno proćiće i sva ostala kolena koja imaju mnogo blaži ugao i naćiće se u kontejneru za sakupljanje prašine. Ukoliko se predmet zaustavi kod oštrog kolena, kada izvučemo crevo za usisavanje iz utičnice, moguće ga je rukom izvaditi.