Početna strana > Oprema > Centraline

CENTRALINE sistema za centralno usisavanje prašine DuoVac

Centraline, sistem za centralno usisavanje prašine DuoVac

Sistem filtriranja

Sistem filtriranja od centrlina za usisavanje Duo Vac sastoji se od dva specifična podsistema:

  • ciklični sistem
  • filter od polipropilena koji je 8-10 puta kvalitetniji od bilo kog filtera od kartona i koji za razliku od ostalih proizvodjača nije potrošan.

Prvi podsistem služi za odvajanje krupnijih i težih čestica od mikroprašine snagom centrifuge; praktično usisani vazduh pun prašine, kanalizuje se u unutrašnjosti kontejnera tako da oformi ciklon velike brzine gde teže čestice padaju na dno a lakše idu prema motoru koji je zaštićen antibakterijskim filterom od polipropilena. Zahvaljujući specifičnom materijalu iz tri sloja u stanju je da se zaustave čestice veličine do 0,1 um(0,1 um=1 mm/10000) izbacujući isključivo čist vazduh.

Motori

Duo Vac za proizvodnju svojih centralina koristi isključivo motore Ametek I klase. Svi motori su tip "By PassTangential Discarge" (usisavanje i hladjenje odvojeno i izbacivanje obilazno) sa turbinama dva i tri stepena.

Garancija

JONI Balkan apsolutno je jedina firma koja daje garanciju od 7 godina za
centraline za centralno usisavanje.

Modeli centralina
Silentium centraline, sistem za centralno usisavanje prašine DuoVac Signature centraline, sistem za centralno usisavanje prašine DuoVac Symphonia centraline, sistem za centralno usisavanje prašine DuoVac Simplici-T centralina, sistem za centralno usisavanje prašine DuoVac
Silentium 451
Silentium 562
Signature 451
Signature 448
Signature 562
Signature 874
Symphonia 448
Symphonia 523
Simplici-T 451